Sheet Ngài rịt lành lòng con | Nhạc Thánh Tin Lành

1.Nầy [A]lòng con đây đang tan [E/G#]vỡ,
nầy [F#m7]những đau thương sầu [A/E]cay.
[D]Ôi cha yêu chốn thiên [A]thượng
xin [Bm7]phó nơi chân ngài [E7]đây.
Nguyện [A]đời con nay vâng theo ý [E/G#]cha
giải [F#m7]phóng tâm linh buồn [A/E]đau.
[D]cho con nên mới trong [A/C#]ngài,
bao [Bm7]tánh nết xưa đổi [E]thay
2.Nầy [A]thần linh cha xin mau [E/G#]đến
đầy [F#m7]dẫy trong tâm hồn [A/E]con.
Con [E]nương nơi cánh tay [A]ngài,
nhìn [Bm7]xem hiển vinh cha rạng [E7]soi
.Nguyện [A]đời con nay vâng theo [E/G#]bước
cha mãi [F#m7]mãi không bao giờ [A/E]lui.
Con [D]đây xin chúa tôi [A/C#]luyện,
làm [Bm7]nên mới theo ý [Esus4]ngài, [E7]
Xin [A]hãy giờ [C#m7]đây, đổ [D]đầy con hỡi [Bm7]cha,
[Esus4]tâm hồn con [E7]giờ đang chờ mong khát [A]khao.
Xin [A]hãy đến giờ [C#m7]đây đụng [Dmaj7]cham con hỡi [Bm7]cha.
[Esus4]đến thăm viếng con [E7]đây đang chờ [A]mong

dat-hang-ngay

Giá website phụ thuộc chức năng của web, quý khách vui lòng gọi hotline 0962.26.46.16 để được tư vấn!
Giá phù hợp nhất